Cechy:

  • Instruktor może używać pilota do bardziej elastycznego użytkowania.
  • Przejdź na inny etap scenariusza ratunkowego.
  • Zmień sekwencję treningu swobodnie, na przykład sytuację „poradzono sobie” można zmienić na „brak potrzeby wstrząsu”.
  • Zatrzymaj demonstrację, aby dać uczniom wyjaśnienie.
  • Mimo, że po naciśnięciu przycisku wstrząsu pojawia się komunikat „wstrząśnięty”, jednostka treningowa nie rozładowuje żadnej energii.
  • Istnieje pięć scenariuszy ratunkowych dla możliwych zdarzeń podczas akcji ratunkowej.
  • Jednostka treningowa ma tryb demonstracyjny, aby pokazać, jak działa AED podczas akcji ratunkowej.
  • Przełączając tryb dla dorosłych lub dziecka, można przeprowadzić trening ratunkowy dla dorosłych i dla dzieci