Pierwsza pomoc w obliczu COVID-19

3835022

Pierwsza pomoc w obliczu COVID-19

Udzielenie pierwszej pomocy potrzebującemu to nasz obowiązek, zarówno prawny, jak i moralny. Sytuacja spowodowana wirusem COVID-19 nie zwalnia nas z tego obowiązku, jednak należy wiedzieć, że pierwsza pomoc w czasie pandemii przebiega inaczej niż w zwyczajnych warunkach. Sprawdź jak powinna przebiegać pierwsza pomoc w czasie koronawirusa i poznaj najnowsze wytyczne.

 

Czy udzielać pomocy?

Pandemia, którą wywołał wirus SARS-CoV-2 jest źródłem wielu obaw. Jedna z nich dotyczy pierwszej pomocy – wiele osób zastanawia się czy w obecnej sytuacji należy jej udzielać, a jeśli tak, to w jaki sposób. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że obawa przed koronawirusem nie zwalnia nikogo z obowiązku udzielenia pierwszej pomocy osobom potrzebującym. Nowa sytuacja wymaga jednak zachowania jeszcze większej uwagi i bezpieczeństwa. Zmianom uległy procedury, które wyznaczają kolejność i zak res poszczególnych działań wykonywanych podczas pierwszej pomocy. Stosowanie się do nowych wytycznych pozwala skutecznie jej udzielić, a jednocześnie zadbać o własne bezpieczeństwo.

 

Najnowsze obostrzenia i wytyczne dot. pierwszej pomocy

Zasady postępowania w przypadku pierwszej pomocy wydaje Europejska Rada Resuscytacji. Zdefiniowane przez tę instytucję wytyczne określają czynności, które należy wykonywać w odpowiedniej kolejności i w odpowiedni sposób. Na okoliczność pandemii wytyczne uległy zmianie, aby zapewnić większe bezpieczeństwo osobie udzielającej pierwszej pomocy.

Stosując się do najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji musimy założyć, że poszkodowany może być nosicielem wirusa SARS-CoV-2. Przede wszystkim zadajemy mu dodatkowe pytania podczas wywiadu, rezygnujemy z oddechów ratunkowych i stosujemy dodatkowe środki bezpieczeństwa. Zmiany w postępowaniu nie są diametralne, jednak należy je stosować aż do odwołania. Do najbardziej znaczących zmian zaliczamy:

 • jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha prawidłowo, rozpoznajemy u niego zatrzymanie krążenia,
 • oceny przytomności dokonujemy poprzez potrząśnięcie za ramiona i głośne zapytanie,
 • oceny oddechu dokonujemy wyłącznie poprzez obserwację klatki piersiowej i brzucha z odległości ok 2 m, nie pochylamy się nad poszkodowanym,
 • usta poszkodowanego zasłaniamy maseczką, chustką lub innym skrawkiem materiału,
 • podczas resuscytacji nie wykonujemy oddechów ratowniczych,
 • w przypadku użycia defibrylatora automatycznego (AED) stosujemy się do poleceń, z wyjątkiem wykonywania oddechów ratunkowych,
 • po zakończonej resuscytacji myjemy i/lub dezynfekujemy ręce, a następnie kontaktujemy się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Obecnie obowiązujące wytyczne zostały wydane 24 kwietnia 2020. W miarę zdobywania nowej wiedzy na temat COVED-19 mogą być one modyfikowane. Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie Polskiej Rady Resuscytacji – www.prc.krakow.pl/wytyczne_covid.html

 

Jak udzielić pierwszej pomocy w obliczu COVID-19?

Udzielanie pierwszej pomocy w czasie pandemii powinno rozpocząć się od zebrania wstępnego wywiadu epidemiologicznego. Oczywiście możemy go przeprowadzić wyłącznie w przypadku, kiedy poszkodowany jest przytomny i może się z nami komunikować. Pytamy go wówczas o to czy:

 • przebywał ostatnio za granicą,
 • miał kontakt z osobami objętymi kwarantanną,
 • on sam jest objęty kwarantanną,
 • chorował na COVID-19 lub ma charakterystyczne objawy.

Im więcej faktów uda nam się ustalić, tym lepiej. Zebrane informacje przekażemy dyspozytorowi podczas zgłoszenia, dzięki czemu zespół ratownictwa medycznego, który pojawi się na miejscu będzie mógł przygotować się odpowiednio do sytuacji.

Inaczej jest kiedy poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha (lub oddycha nieprawidłowo). W takim przypadku zawsze należy traktować go jako nosiciela COVID-29.  Wówczas:

 • zakładamy maseczkę, rękawiczki jednorazowe, ewentualnie przyłbicę lub gogle ochronne,
 • oceniamy przytomność potrząsając poszkodowanym za ramiona i wołając do niego, w przypadku braku reakcji rozpoznajemy zatrzymanie krążenia,
 • zachowując dystans oceniamy oddech poprzez obserwację klatki piersiowej i brzucha – nie udrażniamy dróg oddechowych, nie zbliżamy twarzy do ust i nosa poszkodowanego,
 • wzywamy pomoc dzwoniąc pod numer 112 lub 999,
 • zasłaniamy usta poszkodowanego i rozpoczynamy uciskanie klatki piersiowej w tempie 100-120 na minutę, nie wykonujemy oddechów ratunkowych,
 • jeśli mamy możliwość to korzystamy z defibrylatora AED, postępujemy zgodnie z instrukcjami poza wykonywaniem oddechów ratunkowych,
 • po zakończeniu działań myjemy lub dezynfekujemy ręce, a następnie kontaktujemy się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną, by uzyskać informacje na temat badań przesiewowych po kontakcie z osobą z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19.

 

Zadbaj o własne bezpieczeństwo

 

Udzielanie pierwszej pomocy zawsze wiązało się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz osobie poszkodowanej. W czasie pandemii ta konieczność stała się jeszcze bardziej istotna. Dlatego poza rękawiczkami jednorazowymi i maski do RKO warto stosować dodatkowo gogle lub przyłbice ochronne oraz maseczki jednorazowe lub wielokrotnego użytku. Wciąż dobrym rozwiązaniem jest maska do RKO czyli tzw. pocket mask. Uniemożliwia ona kontakt z płynami ustrojowymi poszkodowanego (np. krew i ślina), dzięki czemu zapobiega przypadkowemu zakażeniu i  chroni ratownika. Polecaną praktyką jest również stosowanie podwójnych rękawiczek jednorazowych – zakładanych jedne na drugie.

 

Wykorzystanie defibrylatorów AED pozostaje bezpieczne dla osoby udzielającej pierwszej pomocy. Zarówno naklejanie elektrod, jak i sama defibrylacja nie powodują generowania aerozolu, który mógłby zwiększać ryzyko zakażenia drogą kropelkową. Należy jednak pamiętać o tym, by powstrzymać się od wykonywania oddechów ratunkowych, które stanowią element stały standardowej pierwszej pomocy.

 

 

Szybka reakcja i prawidłowo udzielona pierwsza pomoc znacznie zwiększają szanse na przeżycie i/lub zachowanie zdrowia osoby poszkodowanej. Koronawirus nie powinien być czynnikiem, który rodzi obawy przed działaniem. Nowe wytyczne uczyniły pierwszą pomoc jeszcze łatwiejszą, a z bezpieczeństwa uczyniły absolutny priorytet. Pandemia zmieniła wiele, jednak życie ludzkie pozostaje bezcenne. Chrońmy je zatem za każdym razem, gdy zajdzie taka potrzeba udzielając pierwszej pomocy zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter